ČJ

ČJ – mluvnice:

11. března:

Procvičování větných členů a vedlejších vět: pravopisne.cz -> větné rozbory -> skladba vět-> větné členy (všechny kategorie, hlavně souhrnné testy prostřednictvím kvízu/testu)

pravopisne.cz -> větné rozbory -> skladba vět-> věta a souvětí (určování druhů VV / obtížnost: 8. třída – kvíz/test)

16. března:

Významové poměry mezi hlavními větami: pravopisně.cz/2012/10/pravidla-vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/

18. března:

Procvičování: pravopisne.cz: poměry mezi větami hlavními – kvíz/test

umimecesky.cz/cviceni-pomery-vety-hlavni

testi.cz/testy/cestina/pomery-mezi-vetami-hlavnimi

 

LITERATURA:

13. března:

Seznámení s novým tématem na str. 114-155, vyhledávací úkoly

Do sešitu zápis: SEN, LÁSKA A SMRT

 1. Najdi význam slovního spojení La belle dame sans merci. Kdo to byl?
 2. Najdi pohádku s názvem Umíněnec. Kdo ji napsal? Přečti si ji a zformuluj ponaučení, které z pohádky plyne.
 3. O čem píše v tomto tématu Chalíl Džibrán? Jaká jsou jeho doporučení?
 4. Kteří autoři se zabývali tématem upírů?

17. března:

Na wikipedii si přečti význam literárního žánru BALADA. Následuje práce s čítankou str. 115.

Do sešitu zápis: KAREL JAROMÍR ERBEN – KYTICE

 1. Převyprávěj děj.
 2. Urči druh rýmu.
 3. Uveď metonymii.
 4. Najdi větu s citoslovcem v pozici přísudku.
 5. Čím se provinil pán?
 6. Čím se provinila jeho matka?
 7. Konec je tragický – z jakého důvodu?

20. března:

Na you-tube se podívej na Svatební košile (film Kytice, 2000). Následuje práce s čítankou str. 121-124.

Do sešitu zápis: KAREL JAROMÍR ERBEN – SVATEBNÍ KOŠILE

 1. Porovnej filmové zpracování s původním Erbenovým textem. Považuješ ho za zdařilé? Proč?
 2. V Erbenově textu najdi refrén, vypiš.
 3. Uveď místa, kde se objevuje číslo 3.
 4. Jaké okolnosti měly dívku varovat, že se řítí do záhuby?
 5. Na rozdíl od většiny balad končí tato happyendem. Co způsobilo fakt, že hlavní hrdinka přežila?

Mimočítanková četba