Chemie

 

Teorie od 11.3. do 13.3.

Začínáte/me novou kapitolu ,,Deriváty uhlovodíků‘‘. To jsou látky, které kromě uhlíku a vodíku obsahují  i nějakou další ,,tzv. funkční skupinu‘‘. To je obvykle nějaký prvek nebo několik prvků, které ale v důsledku velmi výrazně mění vlastnosti dané látky.. V 9.A si pouze do tabulky doplní jednu řádku ,,Dusíkaté deriváty‘‘ a k nim vyhledají  obě dvě funkční skupiny.

Pozn. Poznámky zde i v přírodopisu můžete zpracovat ručně nebo napsat na PC a vytisknout. To neplatí pro názvosloví. Vzorce nekopírujte z internetu, ale pište ručně.

 1. Velký nadpis ,,Deriváty uhlovodíků‘‘

 

 1. Doplnit vysvětlení, co to je derivát (viz výše nebo např. wikipedie, kapitola ,,Deriváty uhlovodíků)
 2. Tabulka s významnými deriváty, první příklad je doplněný, ostatní doplňte sami podle učebnice (str. 56 – 71)

Skupina derivátu

Funkční skupina ve vzorci

Halogenderiváty

-F, - Cl, -Br, -I

Hydroxyderiváty (alkoholy a příbuzné)

 

Dusíkaté deriváty

 

Kyslíkaté deriváty (aldehydy, ketony, étery a příbuzné)

 

Karboxylové kyseliny

 

 

 1. Nadpis ,,Halogenderiváty‘‘

Učebnice str. 56 – 57

 • pročíst a vypsat poznámky

Na co se zaměřit

 1. chloroform – vlastnosti, využití
 2. freony  - vlastnosti, využití, vliv na ozón (+co je to ozón, kde se nachází, jeho význam, vzorec)
 3. následující odborné termíny a jejich vysvětlení

insekticid, desinfekce, narkóza

Pracovní sešit

 • str. 34, cv. 1,2,3,4,5

 

Teorie od 16.3. do 20.3.

Téma: Dusíkaté deriváty uhlovodíků

 1. Učebnice, str. 58-59
 • pročíst a vytvořit poznámky

Na co se zaměřit?

 1. které dvě skupiny látek patří mezi dusíkaté deriváty, v čem se od sebe liší ve vzorci
 2. co je to anilin a k čemu se využívá (+ vlastnosti – tj. pořád umět bezpečnostní symboly – viz str. 59 vpravo nahoře)

 

 1. Pracovní sešit, str. 35
 • Cvičení 1, 2,3,4. Cvičení 5 je nepovinné.

 

Téma: Hlavní složka alkoholických nápojů

 1. Učebnice, str. 60,61
 • pročíst a vytvořit poznámky

 

Na co se zaměřit?

 1. srovnání ethanolu a methanolu – vzorec, vlastnosti, využití, účinky na lidský organismus
 1. Pracovní sešit, str. 36
 • cvičení 1,2,3

 

 1. Nepovinné

,,Vytvořte referát/krátkou práci‘‘ na téma ,,Alkohol jako metla lidstva‘‘ a zodpovězte následující otázky:

 1. Proč bylo ve středověku lepší pít slabé pivo nebo víno, než třeba obyčejnou vodu (zaměřte se na zdravotní hledisko)
 2. Proč označovali indiáni alkohol jako ,,ohnivou vodu‘‘?  Jak alkohol ovlivnil americké indiány a proč?
 3. V USA proběhla na začátku 20. století tzv. ,,prohibice‘‘ Co to bylo?
 4. V čem spočívala methanolová aféra v ČR? Co bylo záměrem pachatelů?
 5. Jaká je první pomoc při otravě methanolem a na jakém principu je založena?

 

Hotovou práci můžete zasílat emailem k odevzdání či konzultaci nebo přinést nejpozději na první řádnou vyučovací hodinu. Za správné řešení nabízím 1 s maximální vahou známky. Upozorňují, že známku 1 dostanou pouze žáci, kteří budou rozumět odborným termínům, které budou v práci použity a budou schopni odpovědět na základní dotazy o obsahu své práce.