Fyzika

9. ročník – fyzika

1) Projít a procvičit typové příklady v sešitě na téma:

- zapojení rezistorů (sériové, paralelní)

- Ohmův zákon

- transformační poměr

- účinnost transformátoru

2) opakování celku: Elektrický proud v polovodičích , Atomy a záření (definice)

3) Učebnice: 75 – 77  Radioaktivita (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky, obrázek str. 75 (druhy radioaktivního záření) + shrnutí str. 77

4) Učebnice: 77 – 79  Využití radioaktivity (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky, obrázek str. 77 (přeměna dusíku na uhlík vlivem kosmického záření), obrázek str. 78 (gama záření – nádor) + shrnutí str. 79

5) Pracovní sešit str. 14/3

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline. S pozdravem L. Novotný