NJ

Přehled učiva - německý jazyk – od 11. 3. do 20. 3. 2020

  • uvedenou látku budou žáci po návratu do školy umět, považuje se za probranou, po návratu do školy budou mít vše doplněné – školní i pracovní sešit, budeme společně kontrolovat

 

  1. gramatika – osobní zájmena ve 3. pádě => opsat do ŠS učebnice str. 44/ Grammatik + sloveso tun => pro č. j. → der Hals tut mir weh

                           pro č. mn. → die Hände tun mir weh

učebnice str. 44/1a)+b) – přečíst + ústně přeložit

do ŠS písemně učebnice str. 45/2 (5 příkladů)

            např.: Mein Hals tut mir weh.

učebnice str. 45/3, 4 – ústně

učebnice str. 45/4.b) – písemně do školního sešitu

PS doplnit str. 46/1 (dle uč. str. 44/1)

 

  1. učebnice 46/5.a)+b) – písemně do ŠS

do ŠS překreslit obrázek obličeje + popis – dle uč. str. 46/6

PS doplnit str. 46/2

PS doplnit str. 47/3, 4

 

  1. učebnice str. 47/8, 9, 10 – přečíst + přeložit + ústně doplnit

PS doplnit str. 47/ 5, 6, 8

PS doplnit str. 47/7 – dle uč. str. 47/8

 

  1. rozkazovací způsob → do ŠS opsat gramatiku uč. str. 48

učebnice str. 48/13.a)+b) – písemně do ŠS

PS doplnit str. 48/9

PS doplnit str. 49/10

 

  1. Präteritum = minulý čas sloves sein a haben

učebnice str. 49/ Grammatik – přepsat do ŠS

učebnice str. 49/14 – přečíst + odpovědi na ot. napsat do ŠS

PS doplnit str. 49/12.a)+b)

 

  • ve slovníčku budou přepsaná všechna slovíčka z L 5 => PS str. 53