Přírodopis

Pokyny ke studiu – 11.3. – 20.3.

Zdravím, posílám materiály ke studiu. Pokud by se objevilo něco nejasného, neváhejte poslat email nebo zprávu přes školu online. Protože jsou žáci 9.A nepatrně napřed, tak logicky nedělejte duplicitně to, co již máte J.

Poznámky můžete psát buď ručně nebo zpracovat elektronicky, vytisknout a vlepit do sešitu.

Téma: Stavba Země

 1. Učebnice str. 37-38
 • Přečíst a vytvořit poznámky

Na co se zaměřit:

 1. Stavba Země – popsaný nákres/obrázek
 2. Ke každé vrstvě krátkou charakteristiku (2 podstatné informace)
 3. Srovnání kontinentální a oceánské kůry – popsaný nákres/obrázek

 

Téma: Země je dynamická planeta, desky v pohybu

 1. Učebnice str. 39 – 43
 • Přečíst a vytvořit poznámky

Na co se zaměřit:

 1. v čem se liší vnitřní a vnější geologické děje
 2. co to jsou litosférické desky, pojem astenosféra
 3. jakými způsoby se desky mohou pohybovat a co to způsobuje
 • Mechanismus vzniku středooceánských hřbetů
 • Mechanismus vzniku pásemných pohoří
 • Mechanismus vzniku hlubokomořských příkopů
 1. do sešitu vlepit mapu světa a vyznačit světově významný středooceánský hřbet, pásemné pohoří, hlubokomořský příkop
 2. ostatní tučně vytištěné pojmy – rozumět, co znamenají

 

 1. Pracovní sešit
 • str. 17, cv. 1 (cv. 2 a 3 nepovinná)
 • str. 18, cv. 1, 2. U druhého cvičení stačí najít 3 místa

Doporučené

Video na youtube.cz  z cyklu nezkreslená věda – Jak vzniká zemětřesení

https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg&feature=youtu.be

 

 

Téma: Když se země otřese

 1. Učebnice str. 44-47
 • Pročíst a vytvořit poznámky

Na co se zaměřit:

 1. jak vzniká zemětřesení

termíny: Epicentrum, Hypocentrum, Richterova stupnice, seizmograf

 1. souvislost mezi zemětřesením a litosférickými deskami
 2. do sešitu vlepit mapu světa a vyznačit místo, kde jsou v Evropě častá zemětřesení, 3 místa ve světě (jedno z nich bude zlom San Andreas)
 3. jak je na tom ČR z hlediska zemětřesení
 4. jak souvisí zemětřesení s vlnou tsunami, co to je tsunami a jak vzniká. Do mapy (viz bod 4) zaznamenat místa ve světě, kde se tato vlna objevuje nejčastěji
 5. co dělat když:
 1. jsem v hotelu v rizikové oblasti a začalo zemětřesení
 2. jsem v přírodě/parku a začalo zemětřesení

 

 1. Pracovní sešit
 • str. 19, cv. 1 a 2
 • str. 20, cv. 2 a 3

Nepovinné

Video o zemětřesení a tsunami