Pro rodiče - třídní schůzky a konzultace - od 17:00

1. 14. 9. 2020 třídní schůzka
2. 9. 11. 2020 třídní schůzka
informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
3. 11. 1. 2021 konzultace
4. 1. 2. 2021 informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
5. 12. 4. 2021 třídní schůzka
6. 7. 6. 2021 třídní schůzka
7. 16. 6. 2021 schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
Další informace po domluvě s třídními učiteli nebo s vedením školy