Pro rodiče - třídní schůzky a konzultace - od 17:00

1. 10. 9. 2018 pro žáky 1. ročníků
2. 5. 11. 2018 třídní schůzka
informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
3. 7. 1. 2019 konzultace
4. 11. 2. 2019 informace pro vycházející žáky
5. 8. 4. 2019 třídní schůzka
6. 3. 6. 2019 třídní schůzka
7. 12. 6. 2019 schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
Další informace po domluvě s třídními učiteli nebo s vedením školy