Pro rodiče - třídní schůzky a konzultace - od 17:00

1. 9. 9. 2019 pro žáky 1. ročníků
2. 4. 11. 2019 třídní schůzka
informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
3. 13. 1. 2020 konzultace
4. 3. 2. 2020 informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
5. 6. 4. 2020 třídní schůzka
6. 8. 6. 2020 třídní schůzka
7. 10. 6. 2020 schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
Další informace po domluvě s třídními učiteli nebo s vedením školy