Pro rodiče - třídní schůzky a konzultace - od 17:00

1. 10. 9. 2018 pro žáky 1. ročníků
2. 5. 11. 2018 třídní schůzka
informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
3. 7. 1. 2019 konzultace
4. 11. 2. 2019 informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
5. 8. 4. 2019 třídní schůzka
6. 3. 6. 2019 třídní schůzka
7. 12. 6. 2019 schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
Další informace po domluvě s třídními učiteli nebo s vedením školy