Pro rodiče - třídní schůzky a konzultace - od 17:00

1. 11. 9. 2017 pro žáky 1. ročníků
2. 6. 11. 2017 třídní schůzka
informace pro vycházející žáky (16:30 v hudebně)
3. 8. 1. 2018 konzultace
4. 12. 2. 2018 informace pro vycházející žáky
5. 9. 4. 2018 třídní schůzka
6. 4. 6. 2018 třídní schůzka
7. 13. 6. 2018 schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Další informace po domluvě s třídními učiteli nebo s vedením školy