Národopisný projektový den

Dne 16. 4. 2014 proběhl na naší škole projektový den nazvaný „Národopisné aktivity“. Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky s lidovými zvyky, které se vážou k nejznámějším českým svátkům.

Aktivity na prvním stupni byly zaměřeny na blížící se Velikonoce. V jednotlivých předmětech tak žáci poznávali, jaké zvyky se týkají Velikonoc. Například v hodině hudební výchovy zpívali velikonoční koledu, v hodině pracovní výchovy vyráběli papírového beránka a v hodině českého jazyka psali velikonoční přání.

Na druhém stupni byl projekt zaměřen nejen na Velikonoce, ale i na zvyky o Vánocích, masopustu, posvícení a letnicích. Třídy obcházely stanoviště, na kterých určené skupiny žáků přednesly své předem připravené prezentace, které vyučující doplnili o další informace.

Zajímavou a tvořivou formou tak žáci získali znalosti, které se již pomalu z našich hlav vytrácejí.

Fotogalerie z projektového dne