Projektový den Mraveniště

V rámci projektu „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na terénní výuku“ se v  úterý 17. prosince naše škola proměnila v mraveniště. Stejným jménem – Mraveniště – byl nazván i projektový den s ekologickou tematikou.

Ráno si ve svých třídách žáci vylosovali barevné rozlišovací kartičky, podle kterých si pak v tělocvičně našli ostatní kamarády z jiných tříd. S nimi potom během dne obešli celkem jedenáct stanovišť, na kterých plnili různé úkoly s ekologickým nebo přírodovědným obsahem.

Žáci měli příležitost seznámit se se zásadami zdravé výživy, správným tříděním odpadu, s poznáváním rostlin, s radami pro chovatele domácích zvířat, životem mravenců v mraveništi, s vlastnostmi a složením půdy. Vyzkoušeli si, jak lze využít tříděný odpad pro výtvarné účely.

Každou skupinu měl na starost jeden vůdce - žák či žákyně z osmé či deváté třídy. Náplní práce každého z vůdců bylo provázet svoji skupinu po jednotlivých stanovištích, starat se o mladší spolužáky a celkově koordinovat činnost skupiny.

Asistenti z řad osmáků a deváťáků pomáhali také na jednotlivých stanovištích učitelům v přípravách i s vedením pracovních skupin.

Na rozzářených tvářích mladších i starších žáků bylo vidět, že si projekt užili a že tato forma získávání nových poznatků z oblasti přírodní věd a ekologie je nejen přínosná ale i zábavná.

Za přípravu a provedení projektového dne si zaslouží velkou pochvalu nejen naši učitelé, ale i vůdci a asistenti z osmých a devátých tříd.