Prosinec 2013

Klíčová
aktivita

Destinace Třída Termín Pedagog exkurze

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

5. B

2. 12. 2013

Eva Bicková

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

1. B

2. 12. 2013

Libuše Rynešová

KA_3

Planetárium ČB

4. A

3. 12. 2013

Anna Růžičková

KA_3

Planetárium ČB

4. B

3. 12. 2013

Zdeněk Vaclík

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

5. A

4. 12. 2013

Iva Olšanová

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

1. A

4. 12. 2013

Věra Kyselová

KA_3

Planetárium ČB

9. A

6. 12. 2013

Božena Bednářová

Michal Plematl

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

3. A

9. 12. 2013

Lenka Nosková

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

2. A

9. 12. 2013

Jiřina Zegermacherová

KA_4

Anthropos Brno

8. A

10. 12. 2013

Silvie Kučerová

KA_4

Anthropos Brno

8. B

10. 12. 2013

Šárka Baronová

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

3. B

11. 12. 2013

Radka Pfefrlová

KA_4

Muzeum lesnictví, rybářství
a myslivosti, Zoo Ohrada Hluboká n. Vlt.

2.B

11. 12. 2013

Ivana Táchová