Říjen 2013

Klíčová
aktivita
Destinace Třída Termín Pedagog exkurce

KA_2

Koruny stromů Lipno

4. A

15.10. 2013

Anna Růžičková

KA_2

Koruny stromů Lipno

4. B

15.10. 2013

Zdeněk Vaclík

KA_2

Koruny stromů Lipno

5. A

18.10. 2013

Iva Olšanová

KA_2

Koruny stromů Lipno

5. B

18.10. 2013

Petra Brabcová

KA_2

Koruny stromů Lipno

7. A

14.10. 2013

Jana Pilátová

KA_2

Koruny stromů Lipno

7. B

14.10. 2013

Eva Codlová

KA_2

NS Terčino údolí

2. A

22.10. 2013

Jiřina Zegermacherová

KA_2

NS Terčino údolí

2. B

22.10. 2013

Ivana Táchová

KA_2

NS Terčino údolí

3. A

18.10. 2013

Lenka Nosková

KA_2

NS Terčino údolí

3. B

18.10. 2013

Radka Pfefrlová

KA_2

Boubínský prales

7. A

17.10. 2013

Jana Pilátová

KA_2

Boubínský prales

7. B

17.10. 2013

Eva Codlová

KA_2

Povydří

9. A

17.10. 2013

Božena Bednářová
Michal Plematl

KA_3

Planetárium ČB

6. A

15.10. 2013

Petra Brabcová

KA_3

Planetárium ČB

6. B

15.10. 2013

Vendulka Jančářová

KA_4

Botanická zahrada Praha

6. A

24.10. 2013

Petra Brabcová

KA_4

Botanická zahrada Praha

6. B

24.10. 2013

Vendulka Jančářová