Testování žáků 

Pokračujeme v povinném testování žáků. Žáci se se pod dohledem pedagogů sami otestují neinvazními antigenními testy.
Testování bude probíhat vždy v pondělí  v termínech 6., 13. a 20. prosince.

Žák, který nebyl z důvodu absence testován, bude otestován v kanceláři školy ihned po příchodu do školy, a až po výsledku testu mu bude umožněn vstup do třídy.

Testování pro žáka není povinné pouze v následujících případech

  • pokud žák přinese potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 180 dní
  • pokud žák přinese certifikát o plném očkování starší 14 dní
  • pokud žák přinese potvrzení o negativním testu, které nebude starší 48 hodin

Vyhodnocení testu

  • Pokud je výsledek negativní, je žákovi umožněna účast na prezenční výuce.
  • Pokud je výsledek pozitivní, je třeba žáka izolovat od ostatních a informovat o této skutečnosti rodiče. Ti si žáka v co nejbližším možném termínu převezmou spolu s potvrzením, že byl žák pozitivně testován. Rodiče bezodkladně informují ošetřujícího lékaře, který rozhodne o indikaci vyšetření metodou RT-PCR.
  • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace.

Odmítnutí testu

Pokud zákonný zástupce odmítne testování žáka, žák musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, jinak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že není nemocný COVID-19. Škola však nemá povinnost zajistit mu distanční výuku.

 

Veškeré informace nalezne na webových stránkách školy  www.zsvelesin.cz . V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo školního informačního systému Škola OnLine.
 

S pozdravem a přáním pevného zdraví
vedení školy