Výuka

Na Základní škole Velešín se vyučuje podle podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –  Škola pro život 
 

Volitelné předměty

Ve školním roce 2022/2023 si žáci osmých a devátých tříd vybrali k hlavním předmětům následující volitelné  předměty.

VIII. ročník

IX. ročník

Německý jazyk Německý jazyk

Nepovinné předměty

V tomto školním roce zůstal na naší škole pouze nepovinný předmět Náboženství.
Dřívější nepovinné předměty byly nahrazeny některými zájmovými kroužky.

Náboženství Mgr. Helena Rubešová I. – II. ročník středa 6. hodina
    III. – V. ročník středa 7. hodina

 

Mgr. Zdeněk Vaclík

VI. – IX. ročník

středa 0. hodina